Tillbehör

Rörelsedetektor gardin

En speciell typ av rörelsedetektor som skapar ett mindre täckningsområde, vilket passar sig utmärkt i fönster eller för att skärma av en yta.

Rörelsedetektor

Rörelsedetektor med täckningsområde på 15 m i 90 grader vinkel.

Kameradetektor

Kameran har en rörelsedetektor och det är först när den aktiveras som kameran börjar att ta bilder. Kameradetektorn har funktion för att kunna ta bilder även i mörker.

Temperaturdetektor

En liten apparat som känner av temperaturförändringar. Med fyra valbara lägen reagerar den vid både onaturlig kyla och värme.

Fuktdetektor

Fuktdetektorn larmar tidigt vid vattenläckage eller översvämning. Passar sig utmärkt i sommarstugan, källaren eller i tvättstugan.

Chockdetektor

Chockdetektorn är ett perfekt hjälpmedel för att öka tryggheten i ditt hem. Med inställningsbar känslighet larmar den vid onaturliga vibrationer.

Magnetkontakt slim

En mindre, snyggare variant av magnetkontakt för dörrar eller fönster, när kontakten bryts löses larmet ut.

Rök- och värmedetektor

En riktigt kompetent detektor som inte bara varnar vid rök utan även vid värmepåslag. I rökdetektorn finns en inbyggd siren som även används som en fristående siren för inbrottslarm. Vi rekommenderar alltid minst en detektor på varje våningsplan.

Glaskrossdetektor

Akustisk glaskrossdetektor med 360 graders täckning. Tack vare patenterad mönsterigenkänning kan detektorn särskilja falsklarm från skarpa larm på ett mycket tillförlitligt sätt.

Trygghetsknapp

Kalla snabbt på hjälp genom att lösa ut ett trygghetslarm med den här enkla knappen.

Fjärrkontroll

En smidig och elegant fjärrkontroll med fyra knappar för på-/avlarmning.

Kameradetektor utemiljö

Utomhuskamera med inbyggd rörelsedetektor. En mycket sofistikerad detektor som filtrerar bort falsklarm som annars kan uppstå i utemiljö.

Inomhussiren

En extra siren för att väcka uppmärksamhet och förkorta ett eventuellt inbrott.

Utomhussiren

Utomhussirenen är vattentät och är utrustad med ett kraftigt blixtljus och ett högt ljud för att göra omgivningen medveten om att något inte är som det ska vara. Vi rekommenderar också utomhussirenen då den även hjälper väktare, polis och brandkår att på håll identifiera vilken byggnad som larmar.

Centralenhet PM-10

För att fungera behöver larmet ha en hjärna som håller koll på alla komponenter. Centralenheten är ständigt uppkopplad mot vår övervakningstjänst. Alla komponenter är trådlösa och larmet kräver ingen fast telefonlinje.

Manöverpanel KP-141

Manöverpanelen sitter i direkt anslutning till entrén, det är här du larmar av och på med din personliga kod eller larmbricka.