Köpevillkor

Företagsinformation

Säljare: Cubsec Alarm
Juridiskt namn: Cubsec AB
Org. nummer: 556639-4937
VAT-nummer: SE556639493701
Företaget innehar F-Skattsedel

Huvudkontor- och besöksadress
Långedragsvägen 48
426 71 Västra Frölunda

Tillämplighet

Dessa köpevillkor avser köp av hårdvara (grundpaket med eventuella tillbehör) på webbplatsen www.cubsecalarm.se. Villkoren omfattar inte eventuella månadstjänster som valts till i samband med beställning av hårdvara. För dessa gäller särskilda villkor som framgår av avtal för månadstjänst som signeras med e-signering. Nedan köpevillkor gäller helt utan inverkan från eventuellt avtalad månadstjänst, vilket innebär att du äger hårdvaran från första dag som fullbetalning erlagts enligt nedan.

Dessa köpevillkor är tillämpliga ifall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Distansavtalslagen. För mer information kontakta Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden eller din lokala konsumentrådgivare.

Till Konsumentköplagen och Distansavtalslagen har vi lagt nedanstående köpevillkor som gäller för Cubsec AB.

Allmänna villkor
För att beställa måste kunden vara minst 18 år eller fått målsmans tillåtelse att beställa från oss på Cubsec Alarm (Cubsec AB).

Samtliga priser inkluderar (25%) moms för privatpersoner och exklusive moms för företag. Alla rabatterade priser gäller så länge lagret räcker.

Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Cubsec Alarm (Cubsec AB) inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i form av felskrivningar, färgavvikelser, information om leveranstid, produkt- och prisförändringar, och förbehåller oss rätten att justera dessa i efterhand.

Om du inte är nöjd med våra justeringar så har du alltid möjlighet att avbeställa din order och få pengarna tillbaka, alternativt fakturan makulerad.

Produktbilder visar inte alltid en exakt färgåtergivning, vilket man bör ta med i beräkningen.

Beställning
Vid beställning träffas avtal om köp först när Cubsec Alarm (Cubsec AB) bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Ändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på varan, förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen.

Notera att order som redan levererats ej kan ändras.

Avbeställning/Annullering
Cubsec AB äger rätt att annullera en beställning ifall den anses vara felaktig. För försändelser som ej hämtats ut inom föreskriven tid utgår en avgift för frakt, hantering och administration á 250:- inkl. moms ifall ångerrätt ej åberopats.

Betalningsvillkor

Betalsätt
Cubsec samarbetar med Klarna för att underlätta ditt köp.

Betala direkt

  • Bank- och kreditkort
  • Banköverföring (Direktbetalning)

Betala senare

  • Faktura

Dela upp

  • Delbetalning

Bank- och kreditkort
Kortbetalning sker i samarbete med Klarna. Klarna garanterar att kundens kortuppgifter endast kan läsas av betal- och banksystemet. Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning reserveras köpesumman på ditt konto.

Betalning mot faktura
I samarbete med Klarna erbjuder vi betalning via faktura.

Delbetalning
I samarbete med Klarna erbjuder vi betalning via faktura. I samarbete med Klarna erbjuder vi betalning via faktura. Vid köptillfället kan kunden välja mellan 2 olika betalningsplaner. Delbetalning finns endast för privatpersoner, ej företagskunder.

Debetalningsplan
Kunden betalar enligt en plan, så att köpet är fullt betalt efter till exempel 12 månader. Vill kunden betala mer går det bra och kan närsomhelst betala den resterande skulden. För exakta villkor hänvisar vi till https://www.klarna.com/se/villkor/

Flexibla delbetalningar
Kunden följer ingen plan, utan får istället ett minimibelopp att betala. Kunden kan välja att betala minimibeloppet eller valfritt belopp över minimibeloppet. För exakta villkor hänvisar vi till https://www.klarna.com/se/villkor/

Notera att eventuell avtalad månadtjänst faktureras direkt av Cubsec Alarm (Cubsec AB) enligt villkoren som framgår av separat avtal för månadstjänst som signeras med e-signering.

Leveranser
Cubsec Alarm (Cubsec AB) levererar endast inom Sverige. Leveranstiden är normalt 2-3 arbetsdagar efter beställning.

Cubsec AB reserverar sig för eventuella felaktigheter vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpevillkor innan effektuering av order sker. Cubsec tillhandahåller inte möjlighet till delleverans av order.

Transportskadat gods
Om en vara från oss skadas i transporten får kund naturligtvis en ny vara snarast möjligt. Om en försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold bör detta omedelbart anmälas till speditören eller till oss. Detta för att vi snarast möjligt skall kunna göra en ny leverans eller på annat sätt avhjälpa felet.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Garanti
Kvittens som medföljer paketet är ditt garantibevis. Alla produkter hos Cubsec har 1-års garanti. Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års garanti om inget annat anges. Garanti gäller ej på förbrukningsvaror såsom batterier.

Ångerrätt
Cubsec följer lagstadgad praxis fastställd i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler utan förbehåll. Cubsec anser även att Kunden har 14 dagar ångerrätt från installation i det fall att Cubsec Alarm installerat larmet för kundens räkning. Innan du returnerar produkten, ta alltid först kontakt med Cubsec Alarm (Cubsec AB). Kunden ansvarar för att montera ned samtliga larmkomponenter, avlägsna dekaler och skyltar. Vidare ansvarar kunden för att packa ned produkterna så att dom utan hinder klarar returtransport. Kunden står för returfrakten inklusive eventuellt emballage. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Glöm inte att spara ditt inlämningskvitto – tänk på att du ansvarar för returförsändelse.

Support
Teknisk support för hårdvara är begränsad i det fall att produkterna köpts ihop med månadstjänst. För paket med månadstjänst gäller utökad support som framgår av avtal för månadstjänst som signeras med e-signering. Som kund hänvisas du i första hand till medföljande guider och manualer. Cubsec Alarm (Cubsec AB) rekommenderar att installation av larmkomponenter skall göras fackmannamässigt.

Information
Vi kan komma att sända ut nyhetsbrev per e-post till våra kunder. Detta sker per automatik vid godkännande av våra villkor. Önskar kunden ej något nyhetsbrev skall detta meddelas vid ordertillfället eller via separat e-postmeddelande. Det kommer alltid att finnas möjlighet till att avregistrera er e-postadress från e-postlistan.

Sekretess, säkerhet & personuppgifter
I samband med registrering och beställning godkänner kunden att Cubsec Alarm (Cubsec AB) lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot kund. Cubsec Alarm (Cubsec AB) kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Du hittar vår fullständiga Integritetspolicy här.

Tvist
Eventuell tvist avgöres i första hand av de involverade parterna emellan. Om parterna inte kan komma överens kan också tvisten avgöras i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från leverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Cubsec Alarm (Cubsec AB) sida, som gör att Cubsec Alarm (Cubsec AB) ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Cubsec Alarm (Cubsec AB) befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Har du övriga frågor gällande villkor & lagar så kan du besöka konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.